Kiện toàn tổ chức bộ máy hướng tới hình thành mô hình kho bạc khu vực – Tin tức kinh doanh mới hôm nay.

Có phải bạn đang muốn tìm những bản tin kinh tế, kinh doanh hữu ích phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay sau đây nhé.

taisao.info xin cung cấp đến các bạn bài viết chủ đề Kiện toàn tổ chức bộ máy hướng tới hình thành mô hình kho bạc khu vực trong chuyên mục kinh doanh, mời bạn xem ngay tại đây nhé.

Kiện toàn tổ chức bộ máy hướng tới hình thành mô hình kho bạc khu vực | Bảng tin kinh tế mỗi ngày.

Hình minh họa; Nguồn: internet.

Kiện toàn tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực

Trong thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã đẩy mạnh công tác sắp xếp lại bộ máy, đào tạo nguồn nhân lực theo hướng tập trung quản lý, điều hành, hợp lý hóa bộ máy hành chính; đẩy mạnh và làm rõ chức năng, nhiệm vụ và mô hình tổ chức của KBNN các cấp theo trọng tâm của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020.

Để giúp chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước các cấp quản lý ngân sách tài chính chặt chẽ và hiệu quả, bộ máy kho bạc tiếp tục được tổ chức theo mô hình hệ thống dọc, bộ máy thường xuyên được kiện toàn theo hướng tinh gọn.

Trong việc thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII không. 18-NQ / TW ngày 25/10/2017 về hỗ trợ sắp xếp, tinh gọn bộ máy Kho bạc nhà nước đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Số liệu thống kê cho thấy, từ năm 2015 đến nay, Kho bạc đã giảm 251 phòng, ban kho bạc cấp tỉnh, 64 kho bạc cấp huyện và giảm gần 2.000 cấp tổ trong kho bạc cấp huyện, giảm gần 632 trưởng phòng, giảm 2.600 lãnh đạo cấp tổ. Bên cạnh đó, ông cũng không ngừng chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng riêng yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa KBNN và đổi mới quản lý tài chính công nói chung.

Dự kiến ​​đến cuối năm 2020, KBNN sẽ tiếp tục sắp xếp lại để bước đầu hình thành nhiều KBNN khu vực (liên huyện), đảm bảo hợp lý hóa tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng. Quản lý hiệu quả, phục vụ tốt yêu cầu nộp ngân sách của các đơn vị, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn trụ sở chính.

Bên cạnh việc kiện toàn tổ chức bộ máy, KBNN còn tập trung đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức thường xuyên phù hợp với chức năng nhiệm vụ và mô hình tổ chức.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức dẫn đến cơ cấu nguồn nhân lực chuyển đổi mạnh mẽ. Tiền lương hàng năm đều giảm nhưng chất lượng đội ngũ cán bộ không ngừng được nâng cao trong quá trình chuyển từ nghiệp vụ thủ công (công chức thực hiện kiểm soát kho quỹ, giảm ngân quỹ) sang kiểm soát, quản lý theo yêu cầu chuyên ngành.

Nhìn chung, trong thời gian vừa qua, Kho bạc luôn làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức để mọi cán bộ, công chức nhận thức được đây là chủ trương chính của Đảng và Chính phủ nhằm xây dựng bộ máy hành chính. nhà nước hoạt động hiệu lực và hiệu quả hơn.

Đồng thời, KBNN đã có ngay văn bản hướng dẫn các đơn vị trong hệ thống về nguyên tắc, tiêu chuẩn, bố trí đối với từng nhóm công chức (quản lý, cấp phó, đại lý, công chức). Chức năng phi chính phủ) để người đứng đầu, cấp ủy các đơn vị trong hệ thống có lý do đánh giá lại và xây dựng phương án tổ chức, biên chế của đơn vị mình, bảo đảm minh bạch, dân chủ, công khai.

Phấn đấu đến năm 2025 hình thành mô hình kho bạc cấp vùng

Nhờ tích cực triển khai hợp nhất, sắp xếp mới bộ máy, KBNN hoạt động ngày càng hiệu quả hơn theo đúng tinh thần Nghị quyết số 1. 18-NQ / TW. Hướng tới hình thành kho bạc số, Kho bạc Nhà nước đặt mục tiêu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước theo mô hình Kho bạc khu vực. Đến năm 2030, hoàn thành việc chuẩn bị các điều kiện để chuyển đổi sang mô hình kho bạc hai cấp (cấp Trung ương và cấp tỉnh) và giảm ít nhất 15% tiền lương so với năm 2020 …

Để đạt được những mục tiêu này, bên cạnh việc hiện đại hóa hoạt động, Dự thảo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 – 2030 đề ra những nhiệm vụ cơ bản là tinh gọn tổ chức bộ máy và phát triển.

Theo đó, KBNN sẽ tổ chức bộ máy theo khu vực (giữa các quận, huyện) theo lộ trình phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phân cấp quản lý tại các sở và tổ chức, sáp nhập các sở hành chính các cấp, đảm bảo hoạt động thông suốt của nhà nước. kho bạc và giao dịch thông suốt của tổ chức và cá nhân kho bạc; từng bước xóa bỏ cấp trung gian theo mô hình tổ chức hai cấp: Trung ương là cấp xây dựng cơ chế, chính sách và tổ chức điều hành; trong các đơn vị ngân quỹ liên kết là mức độ thực hiện.

Bên cạnh đó, Kho bạc chú trọng tuyển dụng, đào tạo, hỗ trợ đội ngũ công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, kỹ năng, khả năng sáng tạo, đáp ứng yêu cầu mới, phục vụ người dân, doanh nghiệp và chính quyền ngày càng tốt hơn. các cơ quan.

Đồng thời, tạo ra đội ngũ Thủ trưởng KBNN các cấp, đội ngũ cán bộ nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách ở Trung ương có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa hệ thống KBNN. trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Để kiện toàn tổ chức bộ máy, hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ và đổi mới phương thức quản lý, Kho bạc tập trung cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống Kho bạc ở mọi cấp, mọi đơn vị, đơn vị phù hợp với tình hình thực tế. tình hình.

Đồng thời, KBNN đưa ra cơ chế đánh giá kết quả hoạt động của từng đơn vị và từng công chức, viên chức và người lao động theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm; sử dụng, đánh giá và trả lương cho công chức, viên chức, người lao động theo chất lượng, hiệu quả công việc.

Bên cạnh việc thực hiện các nội dung trên, KBNN chú trọng cải thiện môi trường làm việc và chủ động triển khai các chủ trương, cơ chế, chính sách tạo điều kiện, hỗ trợ tính chủ động, sáng tạo trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan.


Vậy là bạn đã có thêm nhiều thông tin về chủ đề Kiện toàn tổ chức bộ máy hướng tới hình thành mô hình kho bạc khu vực rồi nhé. Taosao.info tin rằng bạn đã có nhiều kiến thức hữu ích rồi đó. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm tin tức kinh doanh khác thì bạn có thể xem thêm tại đây nhé: Xem tại đây.

Từ khoá liên quan đến chủ đề Kiện toàn tổ chức bộ máy hướng tới hình thành mô hình kho bạc khu vực

#Kiện #toàn #tổ #chức #bộ #máy #hướng #tới #hình #thành #mô #hình #kho #bạc #khu #vực.

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin tại website taisao.info nhé.

Nguồn: tapchitaichinh.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *