Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tham luận tại Đại hội Đảng đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng – Tin tức kinh doanh mới hôm nay.

Có phải bạn đang muốn tìm những bản tin kinh tế, kinh doanh hữu ích phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay sau đây nhé.

taisao.info xin cung cấp đến các bạn bài viết chủ đề Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tham luận tại Đại hội Đảng đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong chuyên mục kinh doanh, mời bạn xem ngay tại đây nhé.

Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tham luận tại Đại hội Đảng đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng | Bảng tin kinh tế mỗi ngày.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng sẽ hội đàm tại buổi làm việc. Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng bày tỏ sự nhất trí cao với các báo cáo được chuẩn bị kỹ lưỡng và trình Quốc hội, trong đó phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả thực tế. Nghị quyết Đại hội XII hiện nay và cơ cấu đất nước sau 35 năm đổi mới đã đạt được những thành công quan trọng. Đồng thời, đồng chí Đinh Tiến Dũng đã chân thành chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút kinh nghiệm; trên cơ sở này xác định tầm nhìn, định hướng phát triển, chủ trương, mục tiêu tổng quát các năm 2025, 2030 và 2045; các mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025; cùng chung định hướng phát triển của đất nước nói chung, của từng ngành, bộ phận nói riêng; xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tái khẳng định, trong thời gian qua, ngành Tài chính đã quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong nhiệm kỳ qua, có bước phát triển bền vững, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh bang, cho thấy:

Đầu tiênLĩnh vực tài chính tập trung hoàn thiện thể chế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hỗ trợ quá trình đổi mới, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế; cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công theo hướng bền vững; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

– Về thu ngân sách nhà nước: Xây dựng hệ thống chính sách lựa chọn ngân sách, khuyến khích hợp lý, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; bao quát nguồn thu, chống chuyển giá, công khai, minh bạch; phương pháp quản lý chuyển từ kiểm soát trước sang kiểm soát cũ phù hợp với nguyên tắc quản lý rủi ro; tăng cường cải cách thủ tục hành chính kết hợp hiện đại hóa công tác quản lý thu; đồng thời tăng cường kiểm soát, rà soát.

Do đó, mặc dù tiếp tục thực hiện cắt giảm nghĩa vụ thu, cắt giảm thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do, xóa bỏ các khoản phí, lệ phí không cân đối nhưng tổng thu NSNN cả giai đoạn 2016-2020 vẫn đạt khoảng 6,9 triệu GNI, tương ứng với hơn 25% GDP, vượt chỉ tiêu.

Cơ cấu thu chuyển dịch theo hướng bền vững hơn, phù hợp với trình độ phát triển và hội nhập của nền kinh tế, nâng tỷ trọng thu nội địa từ mức bình quân 68,7% giai đoạn 2011-2015 lên 82%. Giai đoạn 2016-2020 và đến năm 2020 đạt 85,5%; giảm tỷ trọng thu nhập từ xuất nhập khẩu và dầu mỏ.

Thu ngân sách địa phương có xu hướng tăng từ 37,4% tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015 lên 45% giai đoạn 2016-2020, quyền tự chủ của địa phương được tăng cường. Đến năm 2020, có 30/63 địa phương có số thu ngân sách nhà nước trên 10 nghìn tỷ GNI, gấp đôi năm 2016 (15 địa phương); Đồng thời, số lượng các địa điểm có sản lượng dưới 5 nghìn tỷ giảm hơn một nửa, từ 37 địa điểm vào năm 2016 xuống còn 16 địa điểm vào năm 2020.

Trên & cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

– Về chi ngân sách nhà nước: Đã có nhiều đổi mới trong lĩnh vực quản lý chi ngân sách, thực hiện kế hoạch tài chính trung hạn; hỗ trợ ký kết hợp đồng, đấu giá và đặt hàng; tăng cường phân cấp, tăng cường quyền tự chủ; thực hiện cơ chế tài chính đặc biệt cho các thành phố lớn; siết chặt kỷ luật tài khóa – ngân sách …

Chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả và cơ cấu lại tăng lên, ưu tiên nguồn lực cho việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các đột phá chiến lược về kết cấu hạ tầng của nền kinh tế. Phát triển nguồn nhân lực.

Tăng tỷ trọng phân bổ chi đầu tư phát triển giai đoạn 2016 – 2020 bình quân 28-29% tổng chi ngân sách nhà nước, giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống khoảng 63% tổng chi ngân sách nhà nước. vượt chỉ tiêu đề ra, còn nguồn thực hiện cải cách tiền lương đối với công chức, viên chức, lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công; thực hiện chuẩn nghèo đa chiều, tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, tạo hệ thống an sinh xã hội, chăm sóc xã hội …

Việc triển khai thực hiện nghị quyết T.Ư 19 khóa XII mang lại kết quả tích cực. Nguồn thu sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 đạt hơn 1,4 triệu GNI tập trung ở các địa phương có nền kinh tế phát triển, góp phần cơ cấu lại chi ngân sách. Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ miền núi, vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.

– Về cân đối ngân sách nhà nước: bội chi ngân sách nhà nước giảm từ mức bình quân 5,4% GDP giai đoạn 2011-2015 xuống 3,6% GDP giai đoạn 2016-2020, vượt mục tiêu đề ra (4% GDP).

– Về quản lý nợ công: Hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống công cụ quản lý nợ công như chiến lược nợ công 10 năm, kế hoạch trả nợ công 5 năm, 3 năm và hàng năm; đảm bảo quản lý chủ động, an toàn và bền vững …

Hỗ trợ cơ cấu lại nợ công theo hướng bền vững hơn và nâng tỷ trọng cho vay trong nước từ 39% năm 2011 lên khoảng 64% năm 2020; kéo dài thời gian phát thải bình quân lên 14 năm vào năm 2020; lãi suất tiền gửi giảm xuống còn 2,86% / năm vào năm 2020; Giảm mức nợ công từ 63,7% GDP cuối năm 2016 xuống còn 55,8% GDP vào cuối năm 2020.

Những kết quả tích cực của cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công giai đoạn 2016-2019 đã tạo dư địa quan trọng cho chính sách tài khóa, nên năm 2020, dù kinh tế khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh, thu ngân sách vẫn chủ động tìm kiếm các nguồn lực để giải quyết các vấn đề cấp bách đang nổi lên, chúng tôi tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế, chẳng hạn như Mở rộng cho khoảng 185 nghìn người nộp thuế và thực hiện Ngoại lệ thuế, phí và các khoản nộp cho hơn 6 triệu lượt người nộp thuế với tổng kinh phí khoảng 130 nghìn tỷ đồng, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trở lại và bảo đảm quốc phòng, an ninh của Nhà nước.

Thứ haivà đẩy mạnh việc hoàn thiện đồng bộ thể chế, tái cơ cấu và phát triển thị trường chứng khoán, bảo hiểm và dịch vụ tài chính. Đến cuối năm 2020, quy mô thị trường chứng khoán đạt hơn 130% GDP, vượt mục tiêu 100% GDP, trở thành kênh huy động và phân phối vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế. Thị trường dịch vụ bảo hiểm, kế toán và kiểm toán tiếp tục phát triển, góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch và tăng cường đầu tư trong nền kinh tế.

Thứ baTrong việc thực hiện nghị quyết số. 18 của Trung ương từ khóa XII ngành tài chính tích cực thay đổi bộ máy, tinh gọn đội ngũ công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy. Đến cuối năm 2020, đã giảm được 4.328 đơn vị trực thuộc trung ương và 6.460 người làm công ăn lương (8,7% so với năm 2015); mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

Đồng thời triển khai quyết liệt chủ trương xây dựng nền hành chính công điện tử hướng tới chính phủ số và nền kinh tế số. Đến nay, các công ty đã thực hiện cơ bản tất cả các thủ tục liên quan đến khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, thủ tục hải quan trên môi trường điện tử.

Khu vực tài chính đã góp phần quan trọng trong việc cải thiện ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia thông qua những bước phát triển tương đối toàn diện trên các giai đoạn và lĩnh vực. Thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, hội nhập khu vực và quốc tế, tạo cơ sở quan trọng cho việc thực hiện các định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Đạt được những kết quả tích cực về tài chính – ngân sách 5 năm qua, nhất là năm 2020 là kết quả của sự quản lý, chỉ đạo sát sao, đúng đắn của Đảng, Nhà nước của các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là sự phối hợp, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương. sự hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong việc chung tay xây dựng và phát triển hệ thống tài chính quốc gia, phục vụ vững chắc và hiệu quả hơn cho công cuộc tái thiết đất nước.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, trong giai đoạn tới ngành tài chính xác định những nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế tài chính, cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công để ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phát triển kinh tế và tái cấu trúc; hỗ trợ đổi mới khu vực sự nghiệp công, tiếp tục sắp xếp, hợp lý hóa bộ máy, tiền lương cùng với đổi mới, hiện đại hóa công tác quản lý; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách; củng cố không gian tài khóa, tăng khả năng chống chịu của hệ thống tài chính quốc gia. Ngành tài chính sẽ đặc biệt tập trung vào các nhiệm vụ chính sau:

Chỉ có một, tiếp tục hoàn thiện chính sách huy động. Xây dựng hệ thống thu hiện đại, phù hợp với trình độ phát triển, hội nhập và thông lệ quốc tế, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, hiện đại và thông thoáng; điều tiết thu nhập thỏa đáng; đồng thời tăng tính bền vững, mang lại nguồn thu nhập đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Thứ hai, tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, thực hiện đồng bộ, hiệu quả kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch trả nợ công 05 năm và kế hoạch đầu tư công 05 năm; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách và nợ công, bảo đảm các cân đối kinh tế đáng kể, tăng cường ổn định vĩ mô, bảo đảm hệ thống tài chính quốc gia an toàn, bền vững và tăng tỷ trọng tín dụng.

Ngày thứ ba, tiếp tục hỗ trợ cơ cấu lại ngân sách nhà nước, nợ công và từng bước hoàn thiện khu vực chính sách tài khóa. Đẩy mạnh cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ, chức năng của nhà nước và thị trường.

thứ tư làphát triển lành mạnh hơn nữa các thị trường tài chính lành mạnh: chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ tài chính nhằm huy động các nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội.

Năm làvà thực hiện quyết liệt các mục tiêu của Nghị quyết số. 18, không. 19 Khóa XII về hợp lý hóa bộ máy nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả bộ máy hành chính, đổi mới khu vực sự nghiệp công và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, cơ cấu lại căn bản chi ngân sách nhà nước .

Sáu là, khẩn trương hoàn thiện cơ chế đổi mới nâng cao hiệu quả kinh doanh; phấn đấu đến năm 2025, về nguyên tắc hoàn thành việc sắp xếp lại khu vực doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là doanh nghiệp nhà nước có vị trí quan trọng liên quan đến bảo đảm quốc phòng, an ninh của Nhà nước; cơ cấu lại và phát triển các doanh nghiệp này theo cơ chế thị trường, có năng lực cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Đó là bảy, tiếp tục hỗ trợ cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường thanh tra, rà soát, kiểm toán, công khai, minh bạch và giám sát an toàn lĩnh vực tài chính; siết chặt kỷ luật tài chính – ngân sách, phòng, chống tham nhũng, thận trọng, chống kém hiệu quả … Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành xây dựng chính phủ điện tử và hành chính số trên các lĩnh vực. lĩnh vực tài chính quốc gia, tài chính công chính (ngân sách nhà nước, thuế, hải quan, chứng khoán, quản lý vốn nhà nước tại công ty …).

Trong bối cảnh khó khăn, thách thức và lợi ích, nhưng với ý chí, quyết tâm cao, ngành Tài chính cam kết phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nhiệt huyết, nỗ lực trước Đại hội để đạt và vượt các chỉ tiêu ngân sách, kinh phí, củng cố tiềm lực, giữ vững bảo vệ, an ninh tài chính quốc gia, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển. kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh theo Nghị quyết khóa XIII của Đảng. đại hội ”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định.


Vậy là bạn đã có thêm nhiều thông tin về chủ đề Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tham luận tại Đại hội Đảng đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng rồi nhé. Taosao.info tin rằng bạn đã có nhiều kiến thức hữu ích rồi đó. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm tin tức kinh doanh khác thì bạn có thể xem thêm tại đây nhé: Xem tại đây.

Từ khoá liên quan đến chủ đề Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tham luận tại Đại hội Đảng đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

#Bộ #trưởng #Bộ #Tài #chính #trình #bày #tham #luận #tại #Đại #hội #Đảng #đại #biểu #toàn #quốc #lần #thứ #XIII #của #Đảng.

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin tại website taisao.info nhé.

Nguồn: tapchitaichinh.vn.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *